Изложба на авторски творби на представители на рекламния бранш в Градската Художествена галерия на Пловдив на ФАРА 2017

296
Творческият талант на хората, работещи в рекламни и комуникационни агенции, неминуемо намира израз и извън чисто професионалното.
Ще имаме възможност да се уверим в това на изложбата “Пресечни точки” в пловдивската Градска Художествена Галерия, където ще бъде показана селекция от техни лични творби като част от програмата на ФАРА 2017.
СПОДЕЛИ