Центърът за развитие на медиите стана най-новия и единствен партньор за България на European Association for Viewers Interests (EAVI)

597

EAVI – Media Literacy for Citizenship, базирана в Брюксел, е ангажирана
да работи в полза на обществения интерес в областта на медиите в Европа и
да популяризира медийната грамотност в световен мащаб

Центърът за развитие на медиите подписа договор за сътрудничество и стана член на European Association for Viewers Interests (EAVI). Българската организация се присъедини към партньорската мрежа от 40 асоциации, институции и компании от цяла Европа и извън нея, и ще укрепи усилията за застъпничество за медийна грамотност и пълноценно гражданство в Европа.

Пълноценното и активно гражданство в Европа става все по-тясно свързано с грамотността на медиите. Следователно, давайки възможност на европейците да бъдат отговорни потребители на медийни услуги, EAVI работи за благото на едно по-здраво, демократично и сплотено общество.

„Да станем част от EAVI е от голямо значение за нас, тъй като това партньорство носи добавена стойност към нашата работа, особено в областта на медийната грамотност. Това ще ни позволи да предоставяме интегрирани услуги в Европа и извън нея. Готови сме да развиваме, популяризираме и обменяме идеи за най-добрите практики в областта на медийната грамотност, както и да насърчим партньорството и трансграничното сътрудничество в Европа“, каза Яна Пеловска, управител на Център за развитие на медиите.

Обединените усилия на EAVI и Центъра за развитие на медиите ще подпомогнат реализирането на инициативи, които дават възможност на гражданите да четат, пишат и участват в обществения живот чрез медиите. EAVI представлява интересите на гражданите в Европа чрез лобиране, конференции, развиване на партньорства, проучвания, проекти, насочени към медийната грамотност, разработване на добри практики и създаване на онлайн съдържание с акцент върху образованието на младите хора.

Центърът за развитие на медиите е организация с нестопанска цел, основана през 1998 г. Създадена е с цел да подпомага дейността на независимите медии в България и да насърчава изграждането на капацитет на медиите чрез поощряване развитието на добри практики в журналистиката. Центърът работи в посока за стимулиране развитието на професионалната етика и подпомагане на диалога между държавната администрация, медиите и неправителствения сектор.

СПОДЕЛИ