Инвестициите в дигитална реклама и технологии стимулират растежа на бизнеса

1417

Международно проучване на медийния бранд Zenith за инвестициите в дигитална реклама разкри интересни резултати за тенденциите в тази област и подчерта нарастваща роля на инвестициите в трансформиращ дигитален маркетинг. Изследването „Прогнози за разходите за реклама“ е проведено през март месец тази година.
Въпреки растящите спекулации в рекламната индустрия за съкращения на дигиталните рекламни бюджети, Zenith не открива никакви доказателства, че рекламодателите наистина съкращават или пренасочват бюджета си от онлайн рекламата. Всъщност делът на онлайн рекламата на фона на световните разходи за реклама продължава да нараства бързо. Компанията прогнозира, че рекламодателите ще изразходват 40,2% от бюджетите си за онлайн реклама през 2018 г. спрямо 37,6% през 2017 г.
Този ръст на разходите е част от по-широкия процес на дигиталната трансформация, тъй като рекламодателите инвестират в технологии, данни и иновации, за да променят коренно отношенията си с потребителите.
Добре известни са опасенията на глобалните рекламодатели относно ефективността на някои дигитални медийни инвестиции и безопасността на онлайн средата. Въпреки това, редица проведени изследователски проекти на Zenith от световен мащаб установяват връзка между растежа на даден бранд и изживяването, което той предоставя на потребителите (т.нар. brand experience), дължащо се на прогресивното използване и интегриране на дигиталните технологии в ежедневието ни.
От Zenith са създали стандартен индекс за растежа на бранда, сравнявайки резултатите от важни изследвания и съпоставяйки развитието на бранда спрямо редица комуникационни и медийни показатели. Първоначалните открития показват, че най-бързо развиващите се марки в категории като комуникации, финансови услуги и автомобили, се представят много добре по показатели като дял на търсенето (search) по категории и трафик на уебсайтове, заедно с ефективност на съдържанието и силно представяне в рамките на т.нар. придобити дигитални контактни точки (генерирано от потребителите съдържание). За автомобилните марки, например, има 89% съответствие между индекса им на растеж и трафика към уебсайтовете им. При финансовите услуги, повишаването на индекса има 71% връзка с популярността на създаденото от тях съдържание, а при комуникационните брандове той има 81% съответстие с това, какъв обем от приходите бива инвестиран в реклама.
Анализаторите на Zenith забелязват и ясни взаимовръзки между брандове със силни маркетингови позиции и категориите, в които дигиталните канали имат силно влияние върху цялостното преживяване на потребителите. Това предполага своеобразно усилване на връзката между дигитализацията на потребителското поведение и позитивната трансформация в рамките на маркетинговите организации.
В световен мащаб рекламодателите продължават да увеличават дела на своите инвестиции в платени дигитални канали. Според изданието на Zenith „Прогнози за разходите за реклама“, публикувано днес, онлайн рекламата е нараснала с 13,7% през 2017 г. до 204 млрд. долара. Той представлява 37,6% от световните разходи за реклама през 2017 г. спрямо 34,3% през 2016 г. Тази година се очаква пазарният дял на онлайн рекламата да надвиши за първи път 40%, достигайки 40,2%. През 2017 г. онлайн рекламата вече представлява повече от 55% от рекламата в три пазара (Китай, Швеция и Великобритания), така че има голям потенциал за още по-голям растеж. Очакванията са до 2020 г. онлайн рекламата да заеме 44.6% дял от световната реклама.
„Световният рекламен пазар се е увеличил с 4.0% през миналата година“, споделя Джонатан Барнард, ръководител на отдел „Прогнози“ в Зенит и директор на звено Global Intelligence. „След скок на доверието, сега очакваме той да нарасне значително през тази година, подпомогнат от Зимните олимпийски игри, Световното първенство по футбол и изборите за Конгрес в САЩ“.
„Дигиталната трансформация все повече ще става фокус и цел за компаниите и в България. Всичко ще се случва поетапно до достигането на цялостна дигитална трансформация. Това няма да бъде самоцел, а необходимост, която вече е застигнала част от пазара. Инвестициите в дигиталната среда неименуемо ще се увеличават, влияейки успоредно на рекламните бюджети в положителна посока“, добавя Вера Караиванова, Дигитален директор „Медии“ в Рublicis One България, част от чиято група е и Zenith.

Най-актуалните прогнози за световните разходи за реклама
Доверието в световния рекламен пазар се подобрява бързо. През декември месец Zenith прогнозира, че глобалните разходи за реклама ще нараснат с 4,1% през 2018 г., достигайки нисък годишен ръст от 4-5%, който пазарът поддържа от 2011 г. насам. В началото на 2018 прогнозата се подобрява и пазарът се очаква да нарасне с 4,6%, благодарение на подобряване икономическия растеж в Китай и Аржентина.

В България Интернет е най-бързо растящата медия като привлечени нетни инвестиции на годишна база (данни на ИАБ), стартирайки от 13% дял от медия микса през 2011 и достигайки до 21% през 2017 г. Локалният офис на Zenith прогнозира запазване на ръста в дигитална реклама в България през 2018 г., както и в средносрочен план, от порядъка на 15-16% на годишна база. Агенцията прогнозира, че през 2018 г. дигиталната реклама ще достигне до 22% от микса или до 115 млн.лв.

СПОДЕЛИ