За малкия бизнес смехът е здраве

103

Клиент: ВАЦ Медиа груп
Рекламна згенция: All Channels Communications
Творчески директор: Марин Костов
Маркетинг директор: Емилия Стефанова
Продукция: Robo.bg
Режисьор: Иван Попов
Саунд дизайн: Калоян Димитро

СПОДЕЛИ