Медийната агенция Zenith лансира нова бранд идентичност и методология на работа

810

Медийна агенция Zenith, част от групата Publicis One в България, съобщи, че променя корпоративната си идентичност и започва да прилага нов подход на работа на българския комуникационен пазар. Промяната е част от глобална визия за развитието на бранда Zenith. Агенцията има ново позициониране, което ще й позволи да упражнява водеща роля в пазарната трансформация, за да стимулира ръста и развитието на своите клиенти.
Благодарение на новия си подход, наречен ROI+, Zenith ще фокусира дейността си към решаване на бизнес предизвикателства чрез модерни комуникационни модели, предоставяйки три основни ползи за клиентите. Първата е създаването на дългосрочни стратегии, които осигуряват по-голяма възвръщаемост на инвестициите чрез трансформация на бизнеса на даден клиент. На второ място е фокусът върху потребителите и персоналната комуникация с тях. Третата полза е увеличаването на ефективността на компаниите чрез новаторски инструменти за работа, като автоматизирани решения и алгоритми за машинно учене.

“В агенцията боравим с уникална методология и инструменти, като например Touchpoints – изследване, което позволява да се измери потенциала на всяка възможна контактна точка между марката и потребителя и така да се определи най-ефективния микс от канали спрямо целите на клиента. Вярваме, че новият вътрешен процес на трансформация на Zenith предполага в още по-голяма степен тясна работа с клиентите и споделяне на информация от тяхна страна за едно по-ефективно бизнес взаимодействие между агенция и клиент, което ще носи добавена стойност за всички страни“. – споделя Александър Бирцоев, изпълнителен директор на Zenith.

Промяната в позиционирането и модела на работа на Zenith са съпътствани с промяна на корпоративно лого и визуалната идентичност, както и с нов глобален уебсайт, пресъздаващ новия модел на взаимодействие с клиентите и потребителите.

СПОДЕЛИ