Нов доклад на Isobar обявява ‘Headless commerce’ за бъдещето на преживяванията, които брандовете доставят на потребителя чрез електронната търговия

2696

Headless commerce е сравнително нов термин, който набира сила особено сред разработчиците на решения за електронна търговия и се използва, за да даде име на тенденцията системите за управление на съдържанието и платформите за онлайн търговия да си сътрудничат все по-лесно, в полза на добре замислени маркетингови решения и пълноценно преживяване на клиентите. Новата концепция на практика позволява на компаниите да се освободят от ограниченията на формата за електронна търговия, а на дизайнерите дава свободата да създават разнообразни решения, без да се съобразяват с рестрикциите на платформите за електронна търговия. Фактът, че потребителят вече може да види бутона „купи“ интегриран на безброй много места и платформи онлайн показва, че ‘headless commerce’ вече дава плодове. Новият доклад на Isobar, който излезе тази седмица, обявява този тренд за бъдещето на преживяванията, които брандовете доставят на потребителите си в дигиталната среда.
Разработката показва разнообразието от възможности, които ‘headless commerce’ носи на компаниите, като например как конвенционалните системи могат да допринесат за удовлетворяването на функционалните, емоционалните и материалните нужди на потребителите. В доклада се посочва как подходът на ‘headless commerce’ дава повече контрол на компаниите върху преживяванията на своите клиенти, като затвърждават своята репутация и идентичността на бранда си пред тях. Това от своя страна изгражда основата за създаването на дългосрочни отношения с тези потребители и съответно до по-устойчиво бизнес развитие.
Викалп Тандън, Главният директор Технологични решения в глобалната централа на Isobar, който е и един от авторите на доклада, обяснява, че „едно от най-големите предизвикателства в икономиката, базирана на преживявания, е да ангажираш потребителя при всеки един контакт с него. А затова се изисква нещо повече от предоставянето на точното съдържание, в точния момент и се корени в технологичната инфраструктура, с която разполага бранда и на която се гради неговото дигитално присъствие. Подходът на ‘headless commerce’ реално предоставя на компаниите възможността да доставят истинско преживяване, фокусирано върху потребителя, да го направят бързо и в мащаб, което е ключът за развитието в днешната онлайн среда“.
Докладът запознава с новата тенденция през погледа на различни бранд мениджъри, които коментират:
• Причините за появата на интегрирани търговски преживявания
• Възможностите, които предоставя архитектурата на подхода на ‘headless commerce’
• Структурата на потребителския опит
• Ограниченията на конвенционалните архитектурни подходи (Монолитната архитектура)
• Възможността за задълбочени преживявания чрез богати на съдържание подходи
• Възможността на ‘‘headless commerce’ да предоставя обединен образ на потребителските данни
• Изискванията към създаването на стратегии за ‘headless commerce’ и потенциала й за бъдещо развитие
Пълният доклад “Headless Commerce: Differentiating Your Approach To Experience Commerce Strategy” може да бъде изтеглен от сайта на Isobar тук. Документът е изготвен от Мустафа Рашид, Директор нови технологии на Isobar Великобритания и Викалп Тандън, Главен технологичен директор на Isobar Global.

СПОДЕЛИ